| Žádné komentáře | nobility

INFORMACE KE SDĚLENÍ, RESPEKTIVE ČESTNÉMU PROHLÁŠENÍ DLE §95K ENERGETICKÉHO ZÁKONA

V návaznosti na informace některých médií k údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny sdělit ERÚ, že jim nevznikla povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 92 a násl. § 95j odst. 1 písm. b), uvádíme následující sdělení.

ERÚ si je vědom možného jazykového výkladu, podle kterého by měl čestné prohlášení zaslat ERÚ každý výrobce, nicméně má ERÚ zato, že nelze vycházet pouze ze samotné textace jednotlivých právních norem, ale je nutné vykládat dotčená ustanovení upravující odvod z nadměrných příjmů ve všech vzájemných souvislostech a přistoupit k výkladu teleologickému, v rámci kterého nelze opomenout ani odůvodnění přijaté právní normy.

Z odůvodnění dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) přitom vyplývá jednoznačný úmysl zákonodárce, že účelem této povinnosti je zajistit, že ze strany poplatníka nedošlo k opomenutí nové povinnosti odvodu z nadměrných příjmů, a bude zajištěno, že se poplatník danou problematikou řádně zabýval.

Jak z odůvodnění samotného, tak z kontextu právní úpravy má tedy ERÚ jako správce odvodu zato, že povinnost dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) je nutné vztáhnout pouze na poplatníky, jimž povinnost odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákona vzniknout může.

Z výše uvedených důvodů tak ERÚ nevztahuje povinnost uvedenou dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) na výrobce elektřiny, jejichž tržní příjmy nejsou předmětem odvodu dle energetického zákona (§ 94).

Sdělení, respektive čestné prohlášení o skutečnosti, že poplatníkovi odvodu z nadměrných příjmů nevznikla ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 95k odst. 5), tak nemusí ERÚ zasílat:

  • výrobny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
  • výrobny s registrovanou podporou elektřiny formou výkupní cenyaukčního bonusu, nebo zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 01.01.2022,
  • přečerpávací vodní elektrárny nebo výrobny využívající energii vody s registrovanou podporou elektřiny dle zákona o podporovaných zdrojích energie, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí,
  • výrobny vyrábějící energii z biometanu.

| Žádné komentáře | Marek Matras

Krásné Vánoce

Krásné Vánoce a pohodové prožití svátků vám přeje firma Nobility.

Celý článek

| Žádné komentáře | Marek Matras

Střídače SOFAR – návod na nabíjení baterií ze sítě

Rok se s rokem sešel a zase tu máme zimu. Kromě nás jí ale trpí i baterie. Máme pro vás jednoduché řešení. Stačí když si své střídače přepnete na zimní provoz. A my pro vás připravili návod jak na to. Najdete ho na našem youtube kanále skrz následující odkaz.

 

| Žádné komentáře | Marek Matras

Flexi panel SUNMAN – anorektik mezi panely

Firma Nobility, která má zázemí a sklady v Kunovicích v bývalé Abrhámově cihelně se zabývá výstavbou FVE již více než 15 let. Provádíme výstavbu rezidenčních objektů do 50-ti kW, ale zabýváme se také výstavbou průmyslových objektů, popř. výstavbou solárních parků. Výstavbu provádíme na klíč, včetně zaměření stavby, návrhu řešení, tvorby projektové dokumentace a vyřízení dotací.

Poskytuje také školení a servis. Na těchto službách zákazníkům si zakládáme, a to nás také odlišuje od běžných prodejců FVE komponentů. Našimi zákazníky jsou instalační firmy a B2B partneři.

Celý článek