Kompletní péče o Vaši elektrárnu

Mějte i Vy dohled nad Vaší investicí


Ve společnosti NOBILITY si uvědomujeme, že výstavbou životní cyklus elektrárny nekončí, ale jenom začíná. Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které má fungovat minimálně 25 – 30 let a aby správně fungovalo a majiteli přinášelo zisk nebo úspory, tak je nevyhnutelná i správná péče. V bance se Vám o Vaši investici starají bankéři a v případě peněz investovaných do FVE se Vám o ně budou starat naši odborníci.

Náš systém dohledu a pravidelné péče nad elektrárnami se postará o Vaši investici. Součástí je monitoring elektrárny z našeho dohledového centra. Pracovníci dohledu mají kontrolu nad provozem elektrárny. V případě jakékoliv potřeby jsou tak okamžitě připraveni na operativní zásah.

Součástí služeb zákazníkům jsou pravidelné kontroly a údržba elektrárny včetně jejího okolí. V rámci služby zajišťujeme automaticky i fakturaci pro distributory ČEZ nebo EON. Klientovi se tak zásadně zjednoduší administrativa spojená s provozem systému.

Rozsah servisních služeb si každý majitel fotovoltaické elektrárny konfiguruje sám, dle svých požadavků.
Provádíme opravy téměř všech značek měničů dostupných na českém trhu. V případě poruchy rádi uděláme všechny potřebné kroky k opětovnému zprovoznění Vaší elektrárny.

Zabezpečujeme


automatizovaný monitoring provozu a kontrola funkčnosti celého systému = zjištění závady s reakčním časem do jedné hodiny a její rychlé odstranění,

pravidelné obhlídky elektrárny,

termické měření panelů, i ostatních součástí fotovoltaického systému,

pravidelné údržby okolí elektrárny v závislosti na změnách ročních období (sekání trávy, úklid sněhu),

zpracování hlášení z oprav,

statistiky z denní, měsíční a roční výroby elektřiny,

archivace dat,

přístup klienta pro sledování dat v reálném čase,

maximalizace zisku zákazníka.

Poskytované služby


 1. Monitoring

Celodenní vzdálená kontrola provozu elektrárny – sledování provozních stavů měničů, až po jednotlivé stringy. Kontrola pohybu osob v areálu elektrárny, během výroby elektrárny nepřetržitá připravenost servisního technika vyhodnotit hlášení z elektrárny a řešit okamžitě případné problémy.

 2. Správa areálu

Zaškolení pracovníků zajištujících dohled a kontrolu osob vstupujících do prostoru elektrárny, aktivace a deaktivace zabezpečovacího systému, ve spolupráci s Pultem centralizované ochrany 24hodinové zabezpečení areálu.

 3. Servis částí VN a NN

Pravidelné prohlídky všech komponent části VN a NN, kontrola dotažení spojovacích komponent, provedení měření DC a AC částí výrobního zařízení a zajištění odstranění zjištěných anomálií a poruch. Pravidelné předsezónní čištění měničů a trafostanice.

 4. Kontrola zabezpečovacího a kamerového systému

Pravidelné prohlídky, údržba a odstraňování vzniklých závad na zabezpečovacím a kamerovém systému.

 5. Údržba areálu

Pravidelné sečení a mulčování travnatých ploch.
V zimním období zabezpečení odklizení sněhu z panelů.
Oprava plotů, bran a dalších mechanických zábran bránících vstupu neopravněných osob do areálu FVE.

 6. Administrativa související s provozem

Vystavení faktur pro distribuční společnosti a ERÚ.

Nemáte elektrárnu od nás? Nevadí!


Od roku 2010 jsme servisní partner společností SolarMax, dále Fronius a Sofar. Poskytujeme servisní spolupráci zákazníkům nejen těchto značek ale dalších výrobců v záručním i pozáručním cyklu střídačů.
Máme dostatek proškolených techniků, kteří denně vyjíždí na servisní zásahy a řeší vady fotovoltaických elektráren od kontroly FV modulů, zapojení AC/DC, až po diagnostiku a opravu střádačů.

Nabízíme dostatečné skladové zázemí pro uložení náhradních dílů i celých měničů pro případnou kompletní výměnu. Samozřejmostí je zapůjčení náhradního zařízení.

Disponujeme vybavenou dílnou, včetně diagnostických přístrojů, kde je mimo jiné, v rámci opravy, možné simulovat výrobu střídačů a tak přesně diagnostikovat vadu. Každý opravený střídač podléhá zkušebnímu provozu, ke kterému je následně vystaven report o opravě s výčtem použitých náhradních dílů.

Vzhledem k dlouholetému partnerství a provozu konsignačního skladu společnosti SolarMax je pro nás samozřejmostí komunikace s výrobcem, se zákazníkem a vykazování skladových zásob včetně vedení kompletní agendy jednotlivých servisních zásahů. Na požadavek smluvního partnera vyjíždíme k řešení poruch fotovoltaických elektráren i mimo území ČR.

                                         

Certificate_SOFAR

Kategorie

Ozvěte se nám. Rádi Vám poradíme.

Zavolejte nám +420 571 894 765

nebo rovnou zadejte poptávku

Poslat poptávku