Součástí nabízených služeb společností NOBILITY je kompletní příprava záměru výstavby fotovoltaické elektrárny (FVE) o velikosti nad 50 kWp, kde je nutné připravit kompletní dokumentaci stavby FVE pro sloučené územní a stavební povolení podle platného stavebního zákona,  prováděcí dokumentaci stavby a také ve spolupráci se specialisty na dotační tituly připravit  Projektovou studii dle metodiky dotačního fondu.

Projekty  FVE rozdělujeme na střešní instalace a na pozemní instalace.

 • střešní instalace

Díky našim dlouholetým zkušenostem, možnostem našich technologií se nebojíme navrhnout FVE pro každou střechu.  Návrhy rozmístění FV panelů splňují veškeré zákonitosti střechy, statické výpočty a bezpečnostní normy. Při instalaci dbáme na ochranu hydroizolace a vzhled FVE.  Použité montážní postupy, materiály a technologie splňují české normy a splňujeme veškeré požadavky na odbornou montážní firmu.

Díky zkušenostem s instalací Flexi panelů můžeme nabídnout opravdu řešení i pro střechy, které staticky nevyjdou pro instalaci klasických „skleněných“ FV panelů.

 • pozemní instalace.

Stavby velkých fotovoltaických elektráren byly od roku 2011 v České republice legislativně zastaveny a naše společnost nyní při jejich návrhu a výstavbě navazuje právě na projekty z let 2008 až 2011, kdy jsme postavili FVE o výkonu 55 MW.  Od této doby se fotovoltaická technologie neuvěřitelně vylepšila a posunula k vyšším výkonům, účinnostem a nižším ztrátám při správném návrhu.  Zkušenosti z provozování a servisování těchto FVE nám umožňuje maximálně využít zkušeností, výhod a možností nové technologie v co nejlepším návrhu koncepce nové FVE o výkonu 1 MW až 50MW.  Pro pozemní stavby FVE připravíme Projektové studie pro žádosti o dotace a společně s investorem si odsouhlasíme koncepci a velikost plánované FVE.  Celou přípravou projdeme krok za krokem a stavbu podle harmonogramu dovedeme až k finálnímu připojení do sítě a získání licence pro výrobu elektřiny ze slunce.

Naše společnost je akceptovatelný generální dodavatel FVE pro české banky – Komerční banka, Česká spořitelna,  ČSOB, UniLeasing, Raiffeisen bank.

Jsme členem

Proces realizace fotovoltaické elektrárny nad 50 kWp

Od nápadu k rutinnímu provozu


1. Bezplatná konzultace

Uskutečníme předběžnou schůzku, kde nezávazně a bezplatně probereme všechny důležité aspekty záměru a vzájemně si zodpovíme související otázky.

2. Plán projektu výstavby a projektová dokumentace

Na míru vám zhotovíme plán projektu výstavby a projektovou dokumentaci, přičemž zkontrolujeme místo plánované realizace, posoudíme související vlivy okolí a stanovíme celkovou koncepci projektu Vaší FVE.

Dle Vašich požadavků zajistíme resp. zpracujeme:

 • Rezervaci kapacity u distributora
 • Studii připojitelnosti
 • Podnikatelský záměr
 • Energetický posudek
 • Finanční studii projektu vč. Cash Flow, ROI, ROE
 • Dokumentaci pro Územní souhlas či řízení, pro Stavební povolení
 • Podklady pro vyřízení dotačních žádostí – MPO, SFŽP….

3. Montáž fotovoltaické elektrárny

Nainstalujeme a zapojíme Vám fotovoltaický systém od A-Z. Vybudovanou elektrárnu připojíme do elektrické sítě a uvedeme do provozu a současně zajistíme vyřízení následujících dokumentů:

 • Doklady a žádosti pro vyřízení připojení zařízení do DS
 • Doklady a žádosti pro vyřízení licence na výrobu elektřiny

4. Provoz a servisní podpora

Pro zajištění bezpečného rutinního provozu vám poskytneme kompletní služby „Full Servis” spočívající v zajištění neustálé kontroly Vašeho zařízení v dohledovém a servisním centru a případného servisního výjezdu do sjednaného časového limitu.

Kategorie

Ozvěte se nám. Rádi Vám poradíme.

Zavolejte nám +420 571 894 765

nebo rovnou zadejte poptávku

Poslat poptávku