| Žádné komentáře | Marek Matras

Kalibrační lhůta fakturačních elektroměrů končí. Toto může ohrozit výrobce, hlavně majitele malých střešních FVE s provozní podporou. Po uplynutí lhůty již totiž nebudou splňovat podmínky pro poskytování Zeleného bonusu. Toto neplatí pro ty, kteří jsou podporováni z Nové zelené úsporám.

Výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, který uplatňuje podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je dle zákona 165/2012 povinen měřit vyrobenou elektřinu s hodinovým průběhem výroby elektřiny z obnovitelného zdroje stanoveným měřidlem. Je povinen i udržovat a provozovat měřící zařízení s platným ověřením podle zákona o meteorologii. V opačném případě hrozí vysoké pokuty, ztráty podpory i navrácení již vyplacené podpory od okamžiku, kdy skončila lhůta pro ověření.

Při výměně elektroměru je nutné respektovat zákon o metrologii, tzn. elektroměr musí zároveň namontovat a zaplombovat příslušný pracovník ČMI. Doporučujeme se obrátit na ČMI či na subjekty, které jsou v databázi ČMI registrováni. Seznam najdete na webu https://registrace.cmi.cz/index.pl?uid=&p=2. Stačí zde zadat pojem elektroměr.

Více informací o tématice elektroměrů ve fotovoltaice najdete zde:

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/845-rada-elektromeru-u-fve-je-nainstalovana-v-rozporu-s-predpisy-ukazuji-data-z-verejneho-rejstriku-cmi