FVE Uherské Hradiště


Instalovaný výkon: 6,5 kWp

Použitá technologie:

26 kusů polykrystalických panelů Hanwha o výkonu 250 Wp.

Asymetrický třífázový hybridní střídač SolaX o výkonu 6 kW s přípravou na budoucí rozšíření o vysokonapěťové baterie.