FVE Valašské Meziříčí


Instalovaný výkon: 18,375 kWp

Použitá technologie:

105 kusů CIS panelů Solar Frontier o výkonu 175 Wp.

Třífázový on-grid střídač Fro

nius Symo o výkonu 20 kW.